10 m korkeudessa kulkevan Pyöräilytien ruuvipaalutus metsän keskelle (CASE: Fietsen Den Boomen, Belgia)

Eräs Paalupisteen mielenkiintoisimmista projekteista on kesäkuussa 2019 avattu Fietsen door de Bomen -pyörätie Belgiassa. 

Kyseessä on Limburgin provinssiin tehty rakennelma, joka mahdollistaa ainutlaatuisen pyöräilyelämyksen jopa kymmenen metrin korkeudessa puiden latvustojen välissä. Pyörätie on yhteensä 700 metriä pitkä ja se antaa mahdollisuuden kokea ympäröivä luonto aivan uudesta perspektiivistä. Rakennelmaa voivat käyttää pyöräilijöiden lisäksi myös kävelijät sekä liikuntarajoitteiset.Koska pyöräilytierakennelma on poikkeuksellisen korkea ja alla oleva maaperä verrattain löyhä, vaaditaan myös perustuksilta paljon. Lisäksi rakennuspaikka on metsän siimeksessä, jolloin asennuskaluston paikalle saaminen sekä ympäristön turmeltumattomuus nousivat tärkeiksi kriteereiksi perustusmenetelmää valittaessa.

 

Ruuvipaalut toimitettiin Suomesta ja asennettiin Belgiassa

pyötäilytien ruuvipaalutus metsässäRakennelman ruuvipaaluperustuksessa käytettiin yli 450 kpl Paalupisteen PRO™ sarjan koneasennettavia ruuvipaaluja. Asennuskalustona toimi 8 tn painoinen kumitelakaivinkone, joka liikkui ympäristössä lähes jälkiä jättämättä. 

Ruuvipaalukoot olivat 114,3 x 6,3 mm ja 139,7 x 6,3 mm ja paalupituudet 3-4 metriä. Toimitimme Suomesta paalut ja maaporan Belgiaan, jossa maapora kiinnitettiin paikallisen konevuokraamon kaivinkoneeseen, jota sitten käytettiin asennuskalustona. 

Yksi ruuvipaaluperustuksen eduista onkin se, että se on helppo toteuttaa lähes missä päin maailmaa tahansa.   Paalut voidaan toimittaa minne vain ja asennuskalustoksi voidaan valjastaa lähes mikä tahansa kaivinkone, etukuormaaja, auto-nosturi tai muu työkone.

Kohteen ruuvipaalujen päälle kiinnitettiin U-kengät joiden varaan asennettiin rakennelman pystypilarit. Mäntymetsän suoria runkoja symboloivat pylväät tukevat pyörätietä ja varmistavat sen, että rakenne sulautuu kauniisti ympäristöönsä.

 

Kiitosta ruuvipaalutuksen nopeudesta ja ympärisöystävällisyydestä

Asiakas oli erittäin tyytyväinen ruuvipaalujen asennuksen nopeuteen ja siihen kuinka vähän paalutuksesta aiheutui jälkiä ympäröivään luontoon. Meidän oli hienoa olla mukana tässä rohkeaa viheralue-suunnittelua edustavassa projektissa. Mukava myös huomata, että Suomalaisille laatutuotteille ja osaamiselle tuntuu olevan Euroopassa kysyntää.

 

Kohteen tiedot:

Sijainti: Belgia
Paalutyyppi: Paalupisteen koneasennettava PRO™ ruuvipaalu
Käytetyt ruuvipaalut: n. 450 kpl paalukoko 114,3 x 6,3 mm ja 139,7 x 6,3 mm 250 mm kierrelaipalla
Asennuskalusto: 8 tn kaivinkone 30 000 Nm pyöritysmoottorilla varustettuna
Urakoitsija: Soiltek bvba (www.schroefpalen.com)

 


« Muut blogijutut