Poroaita verkkoaita​​paaluilla (CASE: Lycksele Ruotsi)

Ruuvipaaluilla on lukemattomia eri käyttökohteita aina suurista teollisuusrakennuksista poroaitoihin. Luit oikein: poroaitoihin.

Paalupiste sai talvella 2020 mielenkiintoisen tehtävän asentaa Ruotsin Lyckseleen n. 1 800 metrin mittainen ”hirviaita” kultakaivoksen ympärille. Aidan yhtenä tarkoituksena on mm. estää alueella liikkuvia poroja eksymästä kaivosalueelle. 


Poroja estettiin eksymästä kaivosalueelle


Kohdetta varten kehiteltiin aivan uusi tuote; verkko​​aita​paalu, joka osoittautui käytössä paremmaksi kuin hyväksi.

Raudan lujuus vs. roudan lujuus

verkkoaitapaaluilla tehtiin ruuvipaalujen avulla hirviaitaTeknisesti aidan toteutus oli melko yksinkertainen: 3 metrin mittaiset ruuvipaalut asennettiin maahan noin 3,5 metrin välein siten, että 2 metriä paalusta jäi maanpinnan päälle aitatolpaksi. Aitaverkko asennettiin paaluihin poraruuveilla ja kiristettiin tiukaksi. 

Aitaverkon asennusta verkkoaitapaaluihin helpottaa paaluihin poraruuveja varten valmiiksi esiporatut reiät. Tammikuussa tehty asennus ja roudassa oleva maakaan eivät muodostuneet ongelmaksi, vaan paalut saatiin porattua hyvin roudasta läpi. 

Routaiseen maahan asennettaessa korostuu etenkin ruuvipaalun laatu, sillä heikosta materiaalista valmistettu ruuvipaalu ei kestä jäiseen maahan poraamista. Paalupisteen ruuvipaalut kestävät myös routa-asennuksen.

Hyviä kokemuksia ja testituloksia verkkoaitapaaluista

Vastaavia verkkoaitapaaluja voidaan käyttää yhtä hyvin myös piha- ja teollisuusalueiden suojaamiseen. Kokemuksemme mukaan ruuvipaalujen asennus on  karkeaan maahan helpompaa kuin lyötävien aitatolppien asentaminen. Lisäksi ruuvipaalut  on helpompi asettaa oikeaan korkoon. 

Etenkin suurten alueiden aitaamisessa ruuvipaalu on asennusnopeutensa ja helppoutensa vuoksi kirjaimellisesti lyömätön menetelmä. 

Olemme testanneet verkkoaitaruuvipaalujen sivusuuntaista kestävyyttä vetokokein sekä hiekka- että savimaassa. Testeissä on käytetty 3 metrin mittaista 60,3 x 2,9 mm paalua varustettuna 150 mm kierrelaipalla, joka on asennettu 1 metrin syvyyteen. Kun paalua on testissä vedetty sivusuunnassa 1,20 metrin korkeudelta, on sivuttaissuuntainen sijaintimuutos ollut savimaassa 160 kg:n vetovoimalla 10 mm ja 300 kg:n vetovoimalla 40mm. 

Tämä on useissa tapauksissa riittävä, mutta tarvittaessa sivuttaiskestävyyttä voidaan kasvattaa entisestään paaluputken halkaisijaa suurentamalla tai paalua pidentämällä, eli upotussyvyyttä lisäämällä.Kohteen tiedot:

Sijainti: Lycksele, Ruotsi
Paalutyyppi: Paalupisteen koneasennettava PRO™ verkkoaitaruuvipaalu
Käytetyt ruuvipaalut: n. 500kpl paalukoko 60,3 x 2,9mm 150mm kierrelaipalla
Asennuskalusto: 4,5 tn kaivinkone 4 500 Nm pyöritysmoottorilla varustettuna
Pääurakoitsija: Dragon Mining

 


« Muut blogijutut