Meluaidan paaluttaminen ruuvipaaluilla (CASE: VT 5, Mikkeli)

VT 5 on Itä-Suomen pääväylä, joka palvelee niin henkilö- kuin teollisuusliikennettäkin. Noin 37 km pituista väylää kulkee päivittäin 7800–13 300 ajoneuvoa ja tieosuuden liikennemäärät kasvavat koko ajan.

Vilkkaan liikenteen vuoksi alueella on ryhdytty tienparannuksien lisäksi tehostamaan myös liikenteestä aiheutuvien meluhaittojen torjuntaa. Paalupiste sai tehtäväkseen ruuvipaaluttaa VT 5 Mikkelin Lähemäen alueelle sijoittuvan meluaidan perustukset.Kohteen pääurakoitsijana toimii infrarakentaja Destia Oy. Meluaita on tehty päällekkäin kasattavista, eristetetyistä alumiinikaseteista ja se on pituudeltaan noin 200 metrin mittainen. Korkeutta meluaidalla on noin 3,5 metriä, joten perustuksen on suuren tuulipinta-alan vuoksi oltava erityisen tukeva.

 

Kaksi pientä ruuvipaalua on monesti edullisempi kuin yksi iso

Ruuvipaalutettu meluaita, MikkeliMeluaitojen ruuvipaaluperustuksen tekemiseen on kaksi yleisesti käytössä olevaa toteutustapaa:

  1. Käytetään yhtä isoa ruuvipaalua suoraan aitalinjan alla
  2. Käytetään kahta toisiinsa pienempää paalua aitalinjan molemmin puolin ja yhdistetään ne teräspalkilla toisiinsa.

Kahden paalun perustuksessa toiseen paaluun kohdistuu puristusta ja toiseen vetoa. Ruuvipaalun korkean puristus- ja vetokestävyyden vuoksi voidaan jo verrattain pienillä paaluilla saavuttaa riittävä kuormankesto, joka näkyy edullisempina materiaali- ja työkustannuksina.

VT 5 Lähemäen alueen kohteessa päädyttiin myös kahden paalun perustusmenetelmää. Kaiken kaikkiaan kohteeseen asennettiin yhteensä n. 80 kpl pituudeltaan 2,5 – 6 metrin mittaisia ruuvipaaluja. Paalujen päälle hitsattiin paaluhatut, joiden varaan asennettiin teräspalkit. Kaiken kaikkiaan aikaa valmiiden perustusten tekoon meni paalutuksineen, hitsauksineen ja teräspalkkien asennuksineen yhteensä neljä työpäivää.

Paalupisteen ruuvipaaluilla on paalutettu Mikkeliin aiemmin lähes identtinen meluaita muutaman kilometrin päähän Juvantien varteen Mikkelin Oravinmäkeen. Myös molemmat Mikkelin meluaidat on paalutettu ns. ´kahden paalun perustuksella´. Juvantien meluaidan paalutuksen yhteydessä paaluille suoritettiin laadunvarmistus-toimenpiteenä koevedot joihin myös Väylävirasto osallistui.

 

Ruuvipaalutus meluaitaan, kannattaako?

Meluaita jossa ruuvipaalutus, MikkeliRuuvipaalujen käyttöä meluaitojen perustuksina puoltaa erityisesti niillä saavutettava ajan- ja kokonaiskustannusten säästö.

Ruuvipaalujen hyvä kuormituskapasiteetti antaa mahdollisuuden käyttää meluaitojen perustuksissa tavallista pienempiä paaluja. Tämä heijastuu kustannuksiin materiaalien edullisempana kokonaishintana, helpompana käsiteltävyytenä sekä myös nopeampana asennuksena.

Kevyt ja ketterä asennuskalusto vähentää myös tarvittavien esivalmistelutöiden määrää ja mahdollistaa paalutusten tekemisen myös hankalissa paikoissa, kuten esim. maavallien päältä. Ruuvipaalutus soveltuu yhtälailla pihojen, valtateiden kuin junaratojenkin meluntorjunassa käytettävien meluaitojen perustamiseen.

Paalupisteellä on pitkä kokemus meluaitoihin käytettävien ruuvipaalujen mitoittamisesta ja asentamisesta. Älä siis epäröi ottaa yhteyttä Paalupisteeseen, mikäli suunnitelmissasi on meluaitaprojekti ja tarvitset siihen sopivat paalut.

 

Kohteen tiedot:

Sijainti: VT5 Lähemäen alue, Mikkeli
Paalutyyppi: Paalupisteen koneasennettava PRO™-ruuvipaalu
Käytetyt ruuvipaalut: n. 80 kpl paalukoko, 76,1×6,3 mm ja 88,9×6,3 mm varustettuna 250 mm kierrelaipalla
Asennuskalusto: 8 ton. kaivinkone pyöritysmoottorilla varustettuna
Pääurakoitsija: DESTIA

 


« Muut blogijutut