Ruuvipaalu - nopea ja vaivaton menetelmä kaikkeen perustamiseen

Skruvpålen i användning

Bekanta dig med lösningarna

Installation av skruvpåle

Se hur skruvpålen installeras

Din närmaste återförsäljare

Sök med hjälp av postnummer

Anna postinumero:

Jag vill bli kontaktad

Vi står gärna till tjänst

Montering

Skruvpålen är en mycket snabb och enkel grundningsmetod. Installationsarbetet orsakar inga vibrationer och kräver inga omfattande markarbeten, vilket medför att mark och miljö hålls intakta. Det behövs ingen tjälisolering då pålens skruvfläns drivs ner till frostfritt djup.

Den handmonterade skruvpålen skruvas ner i jorden t.ex. med hjälp av ett järnspett eller annan hävstång. Skruvpålar avsedda att monteras för hand är väl lämpade för konstruktioner där det endast behövs ett fåtal pålar eller där maskinell montering är omöjlig, t.ex. på grund av besvärliga transportförbindelser. Monteringen inleds med att göra ett ca 20-30 cm djupt starthål med hjälp av ett järnspett, sedan placeras skruvpålen i hålet och vrids medurs till önskad höjdnivå.

Den maskinmonterade skruvpålen förankras i marken med en hydrauliskt driven rotationsmotor, som vanligtvis är kopplad till en grävmaskin, lastmaskin eller annan entreprenadmaskin.  Maskinpålarnas styckepris är något lägre än för handmonterade pålar och den lämpar sig väl för konstruktioner där det behövs fler skruvpålar. Alla skruvpålar med 250 mm och 400 mm skruvfläns är avsedda för maskinell montering. Vid maskinell montering går det också att montera skruvpålar i hårdare och stenigare jordmån. Du kan beställa installation av maskinmonterade skruvpålar via Paalupiste Oy eller från den närmaste återförsäljaren.

Skruvpålarna tillverkas av stålkvalitet S420MH och levereras i huvudsak varmförzinkade men, de större som har en godstjocklek på 6.3 mm levereras i allmänhet utan ytbehandling.

Ruuvipaalu - Paalupiste Oy

Skruvpålens fördelar

Återanvändning

Skruvpålen kan skruvas upp och återanvändas. Mycket lämplig för tillfälliga byggnader.

Buller- och vibrationsfri montering

Lämpar sig att användas där buller och vibrationer skulle störa omgivningen. Gör det möjligt att installera under dygnets alla timmar.

En grundningsmetod med lång livslängd

De varmförzinkade skruvpålarna är mycket korrosionsbeständiga.

Enkel och snabb installation

En skruvpåle förankras på endast några minuter.

Enkelt sätt att bygga

Ett brett sortiment av konsoler förenklar fastsättningen till andra konstruktioner.

Genast klar för användning

Ingen torktid, kan installeras i alla väderleksförhållanden, även för grund under vatten.

Inga störningar i marken

På grund av den lätta monteringsutrustningen förorsakar arbetet inga störningar i marken.

Kostnadseffektiv

Snabb montering, inga omfattande jordarbeten, ingen tjälisolering, inget dräneringsarbete, inget gjutarbete, möjlighet att installera själv t.ex. med järnspett, förmånlig att transportera och förvara.

Miljövänlig

Möjligheten att utföra monteringen för hand och den lätta monteringsutrustningen skyddar gårdsplaner och planteringar. 

Monteringsarbetet kan utföras även i trånga förhållanden

Skruvpålen kan installeras inomhus och i nära anslutning till väggar. Den lämpar sig också för svårtillgängliga platser med besvärliga transportförbindelser.

Otaliga användningsändamål

Nybyggen och tillbyggnader, sommarstugor, förråd, carportar, terrasser, staket, bryggor, belysningsstolpar, trafikmärken, rörledningar, jordbruks- och industribyggnader, etc.

Utmärkta tryck- och dragbrottlastegenskaper

Gör det möjligt att bygga på dålig jordmån.