Ruuvipaalu - nopea ja vaivaton menetelmä kaikkeen perustamiseen

Ruuvipaalu käytössä

Tutustu käyttökohteisiin

Ruuvipaalun asennus

Katso miten ruuvipaalu asennetaan

Lähin jälleenmyyjäsi

Hae postinumerolla

Anna postinumero:

Pyydä yhteydenotto

Autamme mielellämme

Ruuvipaalu - nopea perustusmenetelmä

Perustusten tekovaihe on tunnetusti eräs rakennusprosessin pitkäkestoisimpia ja kalleimpia vaiheita. Perustusten tekeminen vaatii yleensä kaivamista, eristämistä, muottitöitä ja valamista.  Lisäksi perustukset vaativat ympärillensä myös salaojituksen. Ruuvipaalu tarjoaa mahdollisuuden välttää edellä mainitut työvaiheet, nopeuttaen näin perustusten tekemistä ja tuoden merkittävää kustannussäästöä.

Suurin osa kuntien tarjoamista tonttimaista ovat nykyään pehmeikköjä, sillä monilla alueille kantavammat maaperät ovat jo aikaisemmin kaavoitettu. Korkean kantokykynsä vuoksi ruuvipaalu mahdollistaa rakentamisen pehmeiköille, joita on tähän asti pidetty perustusten kannalta haasteellisina. Toisaalta ruuvipaalu tarjoaa perustusratkaisun yhtälailla myös hiekkamaille, joissa paalutus on harvemmin käytetty perustustapa. Ruuvipaalujen suosituimpia käyttökohteita ovat: asuinrakennukset ja mökit, terassit, aidat, autotallit, hallit, ulkovarastot, maatalouden rakennukset sekä erilaiset kunnallisrakentamisen rakennelmat – käyttökohteita on rajattomasti.

Ilman kaivuu- ja eristystöitä 

Ruuvipaalu on teräspaalu, joka koostuu teräsputkesta, kärkikappaleesta sekä yhdestä tai useammasta kierrelaipasta. Ruuvipaalut asennetaan maahan myötäpäivään kiertämällä, jolloin ruuvipaalun kierrelaippa vetää paalun maahan. Kun ruuvipaalun kierrelaippa kierretään routarajan alapuolelle, ei erillistä routaeristystä tarvita. Ruuvipaalun kierrelaippa ankkuroituu routimattomaan maaperään, jolloin perustus pysyy paikoillaan pintamaan routimisesta huolimatta. Ruuvipaalu onkin vakautensa vuoksi ollut suosittu perustusratkaisu mm. erilaisten mittalaitteiden perustuksena, jotka vaativat stabiilin kiinnityspisteen. Kierrelaippa antaa ruuvipaalun kärjelle tavallisia paaluja suuremman pinta-alan, ja näin myös korkeamman kantavuuden ja vetolujuuden. 

Valutöistä tai kuivumisajoista ei ruuvipaaluille perustettaessa tarvitse huolehtia. Valu ja muottitöiden jäädessä pois, työmaa pysyy myös siistimpänä. Kiertämällä tapahtuva asennus on nopea toimenpide, eikä aiheuta tärinää tai synnytä melusaastetta. Ruuvipaalu soveltuukin hyvin alueille, joissa lyöntipaalutuksen aiheuttama tärinä saattaisi aiheuttaa vahinkoa viereisille rakennuksille. Ruuvipaalujen asennus ei aiheuta maaperän häiriintymistä ja alhaisen melutasonsa vuoksi ruuvipaalujen asentaminen on myös mahdollista kaikkina vuorokaudenaikoina. Asennus on mahdollista suorittaa myös kaikissa sääolosuhteissa ja kaikkina vuodenaikoina.  Koska ruuvipaaluille perustettaessa voidaan välttää kaivuu-, eristys-, salaojitus-, ja valutyöt, ovat kokonaiskustannukset lähes poikkeuksetta muita perustusmenetelmiä alhaisemmat. Ruuvipaalu soveltuu myös uudelleenkäytettäväksi, sillä perustus on mahdollista kiertää ylös ja käyttää uudelleen. Uudelleenkäytettävyys mahdollistaa mm. tilapäisrakennusten helpon perustamisen ja purkamisen. 

Paalun koko määritetään käyttötarkoituksen mukaan

Ruuvipaaluja on mahdollista saada useita eri kokoja, ja siten niitä voidaankin käyttää hyvin erikokoisissa rakennuskohteissa. Sekä ruuvipaalujen paaluputken kokoa että kierrelaippojen halkaisijaa voidaan muokata vastaamaan rakennuskohteen asettamia kantavuusvaatimuksia. Tarvittaessa ruuvipaalut voidaan myös varustaa useammalla kuin yhdellä kierrelaipalla vaadittavan kantavuuden saavuttamiseksi. Ruuvipaalujen paaluputkien koot vaihtelevat 60-140mm välillä ja kierrelaippojen halkaisijat vaihtelevat yleensä 150mm ja 400mm välillä.

Asennus käsin tai koneellisesti 

Ruuvipaalut ovat jaettuna käsin- ja koneasennettaviin ruuvipaaluihin. Käsinasennettavat ruuvipaalut on mahdollista kiertää maahan omatoimisesti rautakankea tai muuta vipuvartta hyväksikäyttäen. 

Käsinasennettavan ruuvipaalun asennus tapahtuu löymällä ensin rautakangella maahan n. 20 cm syvä lähtöreikä, jonka jälkeen ruuvipaalun kärki asetetaan lähtöreikään ja paalua aletaan kiertää rautakangella myötäpäivään. Käsinasennettava ruuvipaalu soveltuu hyvin kohteisiin, joissa tarvitaan vain muutamia paaluja tai koneellinen asennus on esim. vaikeiden kulkuyhteyksien vuoksi muilla menetelmillä mahdotonta. Erityisen suosittuja käsinasennettavien ruuvipaalujen rakennuskohteita ovat olleet terassit, aidat ja erilaiset pihapiirin rakennukset. Käsinasennettavien ruuvipaalujen paaluputken koko on 60.3 x 2.9 mm, kierrelaipan halkaisija 150 mm ja ne toimitetaan kuumasinkittyinä. Käsinasennettavia ruuvipaaluja on saatavana hyvinvarustetuista rautakaupoista, joissa niitä myydään n. 1-3 m mittaisina standardipituuksina.

Koneasennettava-ruuvipaalu asennetaan maahan hydraulisella pyöritysmoottorilla, joka on useimmiten kiinnitettynä kaivinkoneeseen tai kuorma-auton nosturiin. Koneasennettavat ruuvipaalut ovat yleisesti kappalehinnaltaan hieman edullisempia kuin käsinasennettavat ruuvipaalut ja soveltuvat hyvin kohteisiin, joissa tarvitaan useita paaluja. Myös kaikki halkaisijaltaan yli 150 mm kierrelaipalla varustetut ruuvipaalut ovat malliltaan koneasennettavia. Koneasennuksella paalut saadaan asennettua kovempiin ja kivisempiin maalajeihin kuin käsinasennettaessa. Koneasennettavien-ruuvipaalujen asennuksia suorittavia urakoitsijoita löytyy ympäri Suomea, ja asennuksen voi tilata suoraan ruuvipaalujen toimittajilta. Koneasennettavat ruuvipaalut toimitetaan joko kuumasinkittyinä tai pintakäsittelemättöminä, paaluputken seinämävahvuudesta riippuen.

Käsinasennettavia ruuvipaaluja käytetään lähinnä erilaisten pienrakennusten, kuten terassien, aitojen, laitureiden, varastojen ym. perustamiseen. Omakotitalojen, kesämökkien, hallien, pitkien aitalinjojen ym. suurempien rakennelmien ruuvipaalut ovat lähes poikkeuksetta koneasennettavaa mallia, ja asennus suoritetaan kaivinkoneeseen tms. työkoneeseen kytketyn rotaattorin avulla. Ennen ruuvipaalujen asennusta on tärkeä selvittää, kulkeeko asennuspaikalla sähkö-, puhelin-, tietoliikennekaapeleita tai viemärilinjoja, joita paalu voisi maahan kiertyessään vahingoittaa.

Paalujen jatkaminen ja rakentaminen paalusta ylöspäin

Ruuvipaaluja on tarvittaessa mahdollista jatkaa jatkoholkeilla toteutettavilla mekaanisilla jatkoksilla ja hitsaamalla. Ruuvipaaluihin on saatavana myös useita erilaisia latta- ja U-kiinnikkeitä pilareiden ja vaakajuoksujen kiinnittämiseen. Kiinnikkeet liitetään ruuvipaaluihin yleensä pulttiliitoksella, mutta myös kiinnikkeiden hitsaaminen ruuvipaaluun on mahdollista. Useimmissa kiinnikkeissä on säätövaroja, joiden avulla kiinnityskohdat saadaan säädettyä oikeille kohdille, vaikka paalut poikkeaisivatkin muutaman sentin oikeasta paalupisteestä. Ruuvipaalun päälle voidaan myös hitsata teräspalkisto, jonka päälle voidaan asentaa esim. liitto- tai ontelolaatta. Kun paalut ulotetaan maanpinnan päälle, saadaan rakennukselle hyvin tuulettuva rossipohja. Sokkelin verhoilumateriaalina voidaan tällöin käyttää muovista sokkelilevyä, puurimoitusta, harkkomuurausta tai teräsohutlevyä.

Käyttöikä ja ympäristöystävällisyys

Ohutseinämäisellä paaluputkella varustetut ruuvipaalut toimitetaan kauttaaltaan kuumasinkittyinä. Paksulla seinämävahvuudella varustetuissa paaluissa on korroosiovara otettu huomioon paalunputken seinämävahvuudessa

Koska ruuvipaalujen asennus voidaan suorittaa rautakangella tai kevyellä asennuskalustolla, ei asennus vahingoita nurmialueita tai istutuksia. Ruuvipaalut sopivatkin näin hyvin terassien ja pihapiirin rakennusten perustuksiksi. Ruuvipaalu on ekologinen perustusratkaisu myös senkin vuoksi, että tarvittaessa paalut voidaan poistaa maasta vastapäivään kiertämällä. Näin purettavat rakennukset saadaan hävitettyä perustuksineen päivineen luontoa kuormittamatta. Ylöskierretyt ruuvipaalut voidaan myös kierrättää ja käyttää uudelleen.

Ruuvipaalujen käytön yleistyminen

Suomessa ruuvipaaluja on käytetty ensimmäisen kerran jo 1800-luvulla, mutta ruuvipaalujen käyttö on yleistynyt vasta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Viime vuosina ruuvipaalujen käyttö on kasvanut huomattavasti ja ruuvipaalu onkin vakiinnuttanut asemansa muiden perustusmenetelmien joukossa.

 

Ruuvipaalun edut

Asennus voidaan suorittaa ahtaissakin tiloissa

Ruuvipaalu voidaan asentaa myös sisätiloissa ja seinien vieressä, soveltuu myös vaikeiden kulkuyhteyksien päässä oleviin kohteisiin.

Ei häiritse maaperää

Kevyen asennuskaluston vuoksi asennus ei aiheuta maaperän häiriintymistä.

Erinomainen puristus- ja vetomurtokuorma

Mahdollistaa rakentamisen heikoille maaperille.

Helppo rakentaa

Erilaiset kiinnikkeet mahdollistavat ruuvipaalun vaivattoman kiinnityksen muihin rakennelmiin.

Heti valmis käytettäväksi

Ei kuivumisaikaa, voidaan asentaa kaikissa sääolosuhteissa, myös vedenalaiset perustukset.

Kustannustehokas

Nopea asennus, ei mittavia maansiirtotöitä, ei routaeristystä, ei salaojitusta, ei valutöitä, mahdollisuus asentaa käsin esim.rautakangen avulla, edullinen kuljettaa ja varastoida.

Lukemattomia käyttökohteita

Uudisrakennukset ja laajennukset, kesämökit, varastot, autokatokset, terassit, aidat, laiturit, valopylväät, liikennemerkit, putkilinjastot, maatalouden- ja teollisuuden rakennukset, ym.

Meluton ja tärinätön asennus

Voidaan käyttää paikoissa, joissa melu ja tärinä häiritsevät ympäristöä. Mahdollistaa asennuksen kaikkina vuorokaudenaikoina.

Pitkäikäinen perustusmenetelmä

Kuumasinkityt ruuvipaalut kestävät hyvin korroosiota vastaan.

Uudelleenkäytettävyys

Ruuvipaalu voidaan kiertää ylös ja käyttää uudelleen. Soveltuu hyvin tilapäisiin rakennuksiin.

Vaivaton ja nopea asennus

Ruuvipaalun asentaminen vie aikaa vain muutamia minuutteja.

Ympäristöystävällinen

Käsin asentamisen mahdollisuus ja kevyt asennuskalusto suojelevat pihoja ja istutuksia.

Paalupisteen blogi

18.2.2016
Nyt löydät Paalupisteen somesta!! Twitter: https://twitter.com/Paalupiste Instagram:...
11.9.2012
Ruuvipaalujen takuuaikoja on pidennetty entisestään; ECO-malliston takuuaika on 20 vuotta...